Årets studiedagar kommer att äga rum i Helsingborg den 24-26 augusti.

Arbetet med de sista justeringarna i programmet pågår och vi räknar med att gå ut med inbjudan nästa vecka.