Det är dags att betala årsavgiften som för 2022 är 500 kronor per person och år.
Årsavgiften betalas senast den 31 mars i enlighet med föreningens stadgar.

För betalning av årsavgiften 2022 behöver ni meddela Bredablick förvaltning, ( info@bblick.se) vilka medlemmar som ska vara aktiva för år 2022 samt deras mailadresser. Detta för att undvika felaktig avisering.

Meddela även på vilket sätt ni vill faktureras. Bredablick har möjlighet att skicka e-faktura, faktura via mail eller postadress. Adressändringar ska anmälas till ( info@bblick.se).

Årsavgiften är personlig och föreningens styrka och trovärdighet ökar med antalet personer och därigenom kommuner som vill ingå i föreningen. Detta är av stor vikt nu, inte minst mot bakgrund av behovet av en översyn av överförmyndarområdet. Det är styrelsens förhoppning att alla kommuner ser årsavgiften som en angelägen investering och låter alla tjänstemän och förtroendevalda i överförmyndarverksamheten vara en del av föreningen.