Årets studiedagar äger rum den 24–26 augusti i Helsingborg.

Planeringen pågår och vår ambition är att inbjudan ska finnas på vår hemsida i april-maj.